YHDISTYKSEN HALLINTO

Eija Kalliala, puheenjohtaja
Sirkku Kuoppamäki, varapuheenjohtaja
Sirkka Koski, hallituksen jäsen
Pirjo Mitjonen, hallituksen jäsen
Piia-Pauliina Mäntysaari, hallituksen jäsen
Mari Siiroinen, hallituksen jäsen
Sirpa Siljama, hallituksen jäsen
Liisa Tiittula, hallituksen jäsen

Riitta Häggblom, rahastonhoitaja
Sari Kuivanen, Helsinki, taloudenhoitaja