YHDISTYKSEN HALLINTO

Pirkko Nuolijärvi, puheenjohtaja
Sirkku Kuoppamäki, varapuheenjohtaja
Eija Kalliala, hallituksen jäsen
Sirkka Koski, hallituksen jäsen
Pirjo Mitjonen, hallituksen jäsen
Piia-Pauliina Mäntysaari, hallituksen jäsen
Liisa Tiittula, hallituksen jäsen
Maarit Vartiainen, hallituksen jäsen

Riitta Häggblom, rahastonhoitaja
Sari Kuivanen, Helsinki, taloudenhoitaja