YHDISTYKSEN HALLINTO

Pirkko Nuolijärvi, Helsinki, puheenjohtaja
Sirkku Kuoppamäki, Helsinki, varapuheenjohtaja
Riitta Häggblom, Helsinki, rahastonhoitaja
Pirkko Kekoni, Espoo, sihteeri
Sirkka Koski, Helsinki, hallituksen jäsen
Marja-Terttu Kovanen, Espoo, hallituksen jäsen
Tuija Nikko, Helsinki, hallituksen jäsen
Liisa Tiittula, Helsinki, hallituksen jäsen

Sari Kuivanen, Helsinki, taloudenhoitaja