Helsingin Teatterikerho ry

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Teatterikerho ry

Y-tunnus: 2138315-1

Vanhaistentie 5 A 9, 00420 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pirkko Nuolijärvi, puh. +358 44 989 9779. pirkko.nuolijarvi@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön.

Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • katuosoite
  • postinumero ja -toimipaikka
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • jäsenyyden laji
  • liittymisaika
  • jäsenmaksutiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö kuuluu yhdistykseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu jäsenen kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet- palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Koska yhdistyksillä on lainsäädäntöön perustuva velvoite säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voi poistaa jäsenyyden aikana.